Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      

Pracownicy Zespołu prowadzą zajęcia dydaktyczne z podstawowych pomiarów w technice cieplnej, pomiarów i badań maszyn i urządzeń termoenergetycznych, siłowni cieplnych i gospodarki energetycznej, miernictwa zanieczyszczeń gazowych, odpylania gazów.

--> Laboratoria prowadzone w semestrze letnim 2018/2019:

Studia stacjonarne - plany zajęć
    Badanie maszyn
    Badanie maszyn i urządzeń
    Podstawy metrologii i techniki eksperymentu

Studia niestacjonarne - plany zajęć
    Badanie maszynPliki do pobrania - regulamin, instrukcje...

      Regulamin laboratorium
      Strona tytułowa sprawozdania BM
      Strona tytułowa sprawozdania BMiU
      Strona tytułowa sprawozdania ME
      Strona tytułowa sprawozdania PMiTE

    Badanie maszyn - instrukcje:
      Ćw. 1 Pomiar temperatury termoelementami
      Ćw. 2 Pomiar temperatury termometrami rezystancyjnymi metalowymi i półprzewodnikowymi
      Ćw. 3 Pomiar ciśnień i sprawdzanie manometrów
      Ćw. 4 Kalorymetria paliw stałych
      Ćw. 5 Pomiar strumienia masy/objętości przepływu za pomocą zwężek przekroju, przepływomierza wirowego, kolanowego i ultradźwiękowego
      Ćw. 6 Pomiar pompy wirowej
      Ćw. 7 Pomiar wentylatora
      Ćw. 8 Pomiar sprężarki tłokowej
      Ćw. 9 Pomiar agregatu grzewczego
      Ćw. 10 Pomiary kotłów parowych
      Ćw. 11 Pomiary turbin parowych

    Badanie maszyn i urządzeń - instrukcje:
      Ćw. 1 Pomiar pompy wirowej
      Ćw. 2 Pomiar wentylatora
      Ćw. 3 Pomiar sprężarki tłokowej
      Ćw. 4 Pomiar agregatu grzewczego
      Ćw. 5 Pomiar układu grzewczego z kotłem 50 kW (Viessmanna)
      Ćw. 6 Pomiary kotłów parowych
      Ćw. 7 Pomiary turbin parowych


    Miernictwo energetyczne - instrukcje:
      Ćw. 1 Pomiar temperatury termoelementami
      Ćw. 2 Pomiar temperatury termoelementami rezystancyjnymi metalowymi i półprzewodnikowymi
      Ćw. 3 Wzorcowanie mierników temperatury. Błędy pomiaru temperatury
      Ćw. 4 Wyznaczanie charakterystyki termopary typu T
      Ćw. 5 Pomiar wilgotności powietrza atmosferycznego
      Ćw. 6 Planimetrowanie
      Ćw. 7 Kalorymetria paliw stałych
      Ćw. 8 Kalorymetria paliw gazowych
      Ćw. 9 Pomiar ciśnień i sprawdzanie manometrów
      Ćw. 12 Pomiar strumienia masy/objętości przepływu za pomocą zwężek przekroju i przepływomierz ze ścieżką wirową


    Miernictwo zanieczyszczeń gazowych - instrukcje:
      Chromatografia gazowa. Analiza ilościowa alkoholu etylowego
      Chromatografia gazowa. Analiza ilościowa metanu
      Chromatografia gazowa. Krzywa wzorcowa alkoholu etylowego
      Chromatografia gazowa. Krzywa wzorcowa metanu
      Chromatografia gazowa. Prędkość gazu nośnego.pdf
      Chromatografia gazowa. Temperatura kolumny chromatograficznej


    Podstawy metrologii i technik eksperymentu
  Instrukcje:
      Ćw. 1 - Rozkład normalny, niepewność standardowa...
      Ćw. 2 - Błędy w pomiarach bezpośrednich
      Ćw. 3 - Metoda podstawowa pomiaru...
      Ćw. 4 - Sprawdzenie narzędzi pomiarowych...
      Ćw. 5 - Analiza korelacyjna i regresyjna
      Ćw. 6 - System do pomiaru strumienia objętości...
  Protokoły:
      Ćw. 1 - Rozkład normalny, niepewność standardowa... - protokół pomiarowy
      Ćw. 2 - Błędy w pomiarach bezpośrednich - protokół pomiarowy
      Ćw. 3 - Metoda podstawowa pomiaru... - protokół pomiarowy
      Ćw. 4 - Sprawdzenie narzędzi pomiarowych... - protokół pomiarowy
      Ćw. 5 - Analiza korelacyjna i regresyjna - protokół pomiarowy
      Ćw. 6 - System do pomiaru strumienia objętości... - protokół pomiarowy


    Siłownie cieplne (Elektrownie i elektrociepłownie) - instrukcje:
      Ćw. 1 - Gospodarka paliwowa elektrociepłowni
      Ćw. 2 - Systemy usuwania żużla i popiołu
      Ćw. 3 - Bloki ciepłownicze elektrociepłowni
      Ćw. 4 - Urządzenia pomocnicze bloków ciepłowniczych
      Ćw. 5 - Kotłownia wodna elektrociepłowni
      Ćw. 6 - Gospodarka wodna elektrociepłowni


    Techniki oczyszczania spalin - ćwiczenia:
      Karty zadań (pdf, 461kB)
      Materiały pomocnicze (pdf, 1.2MB)


    Transport mechaniczny i pneumatyczny materiałów rozdrobnionych - wykład:
      Zagadnienia z wykładu - transport mechaniczny


    Transport mechaniczny i pneumatyczny materiałów rozdrobnionych - ćwiczenia:
      Ćw. 1 - Projekt koncepcyjny składowiska węgla i zasobnika przykotłowego
      Ćw. 1 - Karta zadań
      Ćw. 2 - Podstawy obliczeń przenośników taśmowych
      Ćw. 2 - Karta zadań
      Ćw. 3 - Obliczenia przenośnika ślimakowego
      Ćw. 3 - Karta zadań