Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      

Witamy na stronie internetowej Zespołu Miernictwa i Ochrony Atmosfery w Katedrze Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych (W9/K2) Politechniki Wrocławskiej.

Zespół Miernictwa i Ochrony Atmosfery powsatał 01.08.2014 r. w wyniku zmian organizacyjnych związanych z likwidacją struktury instytutów/zakładów i powołaniem nowych struktur - katedr. Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery powstał w dniu 01.12.2006 r. z połączenia Zakładu Miernictwa i Ekspolatacji Maszyn i Urządzeń Termoenergetycznych oraz Zakładu Ochrony Atmosfery. Zakład był kontynuatorem działalności oraz tradycji jednej z pierwszych katedr Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego Politechniki Wrocławskiej - powstałej już w 1946 r.

A K T U A L N O Ś C I

2015-10-08
Aktualizacja planów zajęć laboratoryjnych w semestrze zimowym 2015/2016 - zakładka Dydaktyka


Strona ZMiOA powstała w marcu 2007 r.
Strona ZMiEMiUT istniała od 25 września 2004 r.

Projekt graficzny: Joanna Wiktorska | Opracowanie HTML: Andrzej Tatarek