Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      

  Dwudziestopięciolecie utworzenia Zakładu Techniki Pyłowej stało się okazją do zaprezentowania w 1985 r. dorobku naukowo-technicznego obejmującego nowe rozwiązania, opracowanie i zrealizowane przez ZTP ITCiMP, w dziedzinie aparatury pomiarowej do badań przepływów ośrodków dwufazowych. Są to głównie gazy odlotowe z procesu spalania paliw oraz mieszanki paliwowe w postaci pyłu węglowego transportowanego pneumatycznie do palników kotłowych. Na hali maszyn naszego Instytutu zaprezentowane zostały wówczas liczne przyrządy, w większości prototypy, które powstały głównie z inicjatywy kierownika zakładu prof. Mieczysława Teisseyre.
  Ekspozycja ta nazwana "Rekwizytornia Zakładu Techniki Pyłowej", której organizatorem był m.in. Henryk Wawrzyński, zaowocowała pomysłem zachowania zgromadzonych eksponatów. W ten sposób powstało małe "muzeum techniki" w budynku Starej Kotłowni. Przyrządy i osprzęt pomiarowy z "Rekwizytorni" zostały wyeksponowane w dużych oszklonych gablotach. Kolekcję uzupełniono szeregiem eksponatów, które ocalały z nieistniejącej obecnie kotłowni i hali maszyn z początków XX wieku. Wykonaniem i organizacją naszego muzeum zajął się mgr Ryszard Teisseyre.
 Spośród siedemdziesięciu zgromadzonych tu eksponatów wymienić można następujące:

  • pyłomierz radioizotopowy RPF-2 do ciągłych pomiarów zapylenia spalin (przekazany do produkcji Zakładom Polon w Warszawie),
  • pyłomierze ultradźwiękowe UP-1 i UP-2 wykonane we współpracy z IPPT-PAN Warszawa oraz Radiotechnika Wrocław,
  • przepływomierz ultradźwiękowy do pomiarów ciągłych na dwóch kanałach spalin,
  • prototypy pyłomierzy serii EMITEST - od najprostszych pierwotnych rozwiązań, aż do rozwiązania w postaci EMITEST 585 nagrodzonego złotym medalem na Międzynarodowych Targach w Lipsku w 1988 r. Zaowocowało to powstaniem dwóch firm produkcyjnych wytwarzających tego typu pyłomierze jako standardowe wyposażenie krajowych służb ochrony środowiska. Na tej podstawie do dziś produkowany jest w firmie Emio we Wrocławiu pyłomierz EMIOTEST oraz została opracowana polska norma przez prof. M. Teisseyre.
  • przepływomierz elektroniczny wraz z zestawem sond pomiarowych oraz mikromanometry cieczowe - przyrządy produkowane obecnie,
  • sondy aspiracyjne typu prędkościowego oraz zerowego - także obecnie produkowane,
  • zestawy urządzeń do pobierania reprezentatywnych próbek pyłu węglowego z przewodów transportowych "młyny - palniki kotłowe". Do tej aparatury została opracowana przez prof. M. Teisseyre i dr inż. M. Mazur obecnie obowiązująca polska norma.