Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      
Dr hab. inż. Artur Andruszkiewicz, prof. nadzw. PWr

          tel. 71 320 23 70
          e-mail: artur.andruszkiewicz@pwr.edu.pl
          pok. 209 A-4
Dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. nadzw. PWr

          tel. 71 320 35 36
          e-mail: maria.jedrusik@pwr.edu.pl
          pok. 362 A-4 "Stara Kotłownia"
Dr inż. Krzysztof Kubas
starszy wykładowca

          tel. 71 320 38 21
          e-mail: krzysztof.kubas@pwr.edu.pl
          pok. 204 A-4
Dr inż. Karolina Madera-Bielawska
adiunkt

          tel. 71 320 37 26
          e-mail: karolina.madera@pwr.edu.pl
          pok. 211 A-4
Dr inż. Maria Mazur
adiunkt

          tel. 71 320 33 66
          e-mail: maria.mazur@pwr.edu.pl
          pok. 364 A-4 "Stara Kotłownia"
Prof. dr hab. inż. Ryszard Miller

          tel. 71 320 35 49
          e-mail: ryszard.miller@pwr.edu.pl
          pok. 212 A-4
Dr inż. Tadeusz Szkred
pracownik naukowo-badawczy

          tel. 71 320 24 74
          e-mail: tadeusz.szkred@pwr.edu.pl
          pok. 203 A-4
Dr inż. Arkadiusz Świerczok
adiunkt

          tel. 71 320 39 18
          e-mail: arkadiusz.swierczok@pwr.edu.pl
          pok. 366 A-4 "Stara Kotłownia"
Dr inż. Andrzej Tatarek
starszy wykładowca

          tel. 71 320 23 21
          e-mail: andrzej.tatarek@pwr.edu.pl
          pok. 208 A-4
Dr inż. Wiesław Wędrychowicz
adiunkt

          tel. 71 320 35 49
          e-mail: wieslaw.wedrychowicz@pwr.edu.pl
          pok. 204 A-4
Dr inż. Elżbieta Wróblewska
asystent naukowo-dydaktyczny

          tel. 71 320 41 68
          e-mail: e.wroblewska@pwr.edu.pl
          pok. 207 A-4
Dr inż. Wojciech Zacharczuk
adiunkt

          tel. 71 320 23 21
          e-mail: wojciech.zacharczuk@pwr.edu.pl
          pok. 208 A-4
Piotr Michalik
pracownik laboratoryjno-techniczny

          tel. 71 320 34 17
          pok. 03 A-4
Mgr inż. Jarosław Niewczas
specjalista

          tel. 71 320 39 55
          e-mail: jaroslaw.niewczas@pwr.edu.pl
          pok. 161 A-4 / pok. 363 A-4
Mgr inż. Mariusz Tulej
specjalista

          tel. 71 320 39 55
          e-mail: mariusz.tulej@pwr.edu.pl
          pok. 167 A-4 / pok. 363 A-4
Mgr inż. Paweł Pliszka
doktorant

          tel. 71 320 37 26
          e-mail: pawel.pliszka@pwr.edu.pl
          pok. 211 A-4
Mgr inż. Barbara Engler
doktorant

          tel.71 320 21 81
          e-mail: barbara.engler@pwr.edu.pl
          pok. 301 A-4
Mgr inż. Piotr Synowiec
doktorant

          tel. 71 320 41 68
          e-mail: piotr.synowiec@pwr.edu.pl
          pok. 207 A-4
Mgr inż. Konrad Tajchman
doktorant

          tel.
          e-mail: konrad.tajchman@pwr.edu.pl
          pok. 306 A-4
Mgr inż. Michał Kamiński
doktorant

          tel. 71 320 21 81
          e-mail: michal.kaminski@pwr.edu.pl
          pok. 301 A-4