Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      

Badania stosowane i wdrożenia obejmują projektowanie i budowę specjalistycznego osprzętu dla układów nawęglania lub transportu przenośnikami taśmowymi materiałów ziarnistych. Są opracowywane metody zwalczania żużlowania kotłów, ochrony antykorozyjnej i usuwania kamienia kotłowego z kotłów i systemów centralnego ogrzewania. Bada się skuteczność urządzeń odpylających i sporządza analizy uciążliwości zakładów dla środowiska.


Współpracujemy z ośrodkami naukowymi:

    Politechnika Lwowska
    Politechnika Opolska
    Politechnika Warszawska
    Uniwersytet Techniczny w Dreźnie


Współpracujemy z przemysłem:

    BOT Elektrownia TURÓW S.A.
    BOT Elektrownia OPOLE S.A.


Realizowane projekty:
 • Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Projekt nr: R06 0014 06/2009
  Temat: "Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów eksploatacyjnych elektrofiltrów dla kotłów rusztowych opalanych węglem kamiennym oraz biomasą"
  Nazwa beneficjenta: Politechnika Wrocławska
  Miejsce realizacji: Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów
  Okres realizacji: 1.08.2009 ÷ 31.07.2011
  Koordynator projektu: dr hab. inż. Maria Jędrusik
  Kontakt: maria.jedrusik@pwr.wroc.pl