Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      
Waste Gases Oxidation
Ryszard Miller

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2010
Zasilanie palników
pyłowych kotła energetycznego.
Zagadnienia pomiarowe

Maria Mazur, Mieczysław Teisseyre

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2008
Elektrofiltry.
Rozwinięcie wybranych technik
podwyższania skuteczności odpylania

Maria Jędrusik

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2008
Pomiary ilości oraz strumienia
masy i objętości przepływających
płynów

Eugeniusz Pistun
Jerzy Stańda

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2006
Badanie maszyn i urządzeń
energetycznych

Jerzy Stańda
Januariusz Górecki
Artur Andruszkiewicz

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2004
Woda do kotłów parowych
i obiegów chłodzących
siłowni cieplnych

Jerzy Stańda

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Warszawa 1999
Kierunki rozwoju
elektrowni jądrowych

Mieczysław Lech

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 1997
Pyłomierze przemysłowe
Pomiary i aparatura

Mieczysław Teisseyre

Fundacja Ochrony
Powietrza Atmosferycznego
Warszawa 1995
Sieci cieplne
Januariusz Górecki

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 1994, wyd. II poprawione
Elektrownie jądrowe
Mieczysław Lech

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 1992, wyd. II poprawione