Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      

Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu obejmuje wiele dziedzin.
Są to:

    Nowe metody i aparatura do pomiaru prędkości przepływu oraz strumieni masy i objętości płynów.
    Pomiary, bilanse oraz analizy pracy maszyn, urządzeń termoenergetycznych i zakładów przemysłowych w aspekcie strat energetycznych (nominalnych i nadmiernych) i możliwości ich modernizacji w celu wykorzystania energii odpadowej.
    Miernictwo zanieczyszczeń gazowych.
    Instalacje odpylania spalin.