Tematy ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki płynów:


4.2.   Równowaga względna

4.3.    Napór hydrodynamiczny


4.4.    Krytyczna liczba Reynoldsa

4.5.    Ustalony przepływ cieczy przez otwory i przystawki


4.6.    Wypływ cieczy przez duży otwór


N7.    Profil prędkości w rurze prostoosiowej


4.8.    Stosunek prędkości średniej do prędkości maksymalnej


N9.    Wyznaczenie współczynnika przepływu zwężki pomiarowejN10.  Opór liniowy podczas przepływu płynu przez przewód


N11.   Opór miejscowy w przewodzie prostoliniowym


N12.   Ancona. Szeregowy system hydrauliczny


N13.   Przepływ przez zwężkę Venturiego


N14.   Kawitacja w zwężeniu rury (Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika płynów, Oficyna Wydawnicza PWr,
Wrocław, 2001, str. 140-143

4.15.   Zagadnienie trzech zbiorników


4.16.   Modelowanie strugi zatopionej


4.17.   Badania modelowe przelewu mierniczego


4.18.   Ruch spokojny i rwący w korycie otwartym


4.19.   Przepływ cieczy w korycie Venturiego


4.20.   Filtracja. Przepływ cieczy w ośrodku porowatym


4.21.   Tunel. Płaski i osiowosymetryczny opływ ciał


N27.   Przepływ laminarny


Powrót