WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki egzaminu z "Technicznej Mechaniki Płynów" (Termin 0 z dn.12.06.2018)

   13.06.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki zaliczenia ćw.rach z "Technicznej Mechaniki Płynów" (studia niestacjonarne)

   28.05.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki zaliczenia ćw.rach. z "Podstaw Mechaniki Płynów" (studia niestacjonarne)

   28.05.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia wykładu z "Podstaw Mechaniki Płynów" (studia niestacjonarne)

   15.06.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rachunkowych z "Technicznej Mechaniki Płynów" (grupa: poniedziałek TN, godz. 7.30)

   4.06.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rachunkowych z "Technicznej Mechaniki Płynów" (grupa: wtorek TN, godz. 15.15)

   15.06.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rach. z "Podstaw Mechaniki Płynów" (grupa: czwartek TP, godz. 15.15)

   15.06.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rach. z "Mechaniki Płynów" (grupa: poniedziałek TP, godz. 7.30)

   7.06.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rachunkowych z "Technicznej Mechaniki Płynów" (grupa: wtorek TP, godz. 15.15)

   7.06.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze