WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki kartkówek z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów(studia niestacjonarne)

   13.03.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki karkówek z ćw.rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   13.03.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze