WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Uwaga! W przypadku reklamacji ocen, proszę o maila z informacją zawierającą przyczyne reklamacji oraz przedmiot i grupę.
Wszystkie nieuzasadnione reklamacje ocen będą zgłaszane do Dziekana ds. studenckich.

   18.02.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki EGZAMINU z Mechaniki Płynów (kier.: ENERGETYKA)

   18.02.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rach. z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   31.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (środa TP,11.15)

   3.02.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki egzaminu z wykładu z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   17.02.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (środa TN,11.15)

   24.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (czwartek TP,15.15)

   30.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze