WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Końcowe wyniki egzaminu z Mechaniki Płynów (Energetyka, termin 2)

   13.02.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki egzaminu (termin 2) z Technicznej Mechaniki Płynów (So. 16.30)

   9.02.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki kolokwium z ćw.rach. z Technicznej Mechaniki Płynów (So. 18.15)

   26.01.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (śr. TP 11.15)

   22.01.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (śr. TN 11.15)

   28.01.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (czw. TP 15.15)

   22.01.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (czw. TN 15.15)

   19.01.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze