WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki kartkówek z ćw. rachunkowych z "Technicznej Mechaniki Płynów" (grupa: poniedziałek TN, godz. 7.30)

   16.04.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rachunkowych z "Technicznej Mechaniki Płynów" (grupa: wtorek TN, godz. 15.15)

   17.04.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z "Podstaw Mechaniki Płynów" (grupa: czwartek TP, godz. 15.15)

   24.04.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z "Mechaniki Płynów" (grupa: poniedziałek TP, godz. 7.30)

   17.04.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rachunkowych z "Technicznej Mechaniki Płynów" (grupa: wtorek TP, godz. 15.15)

   24.04.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze