WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Końcowe wyniki egzaminu z Technicznej Mechaniki Płynów (termin 2)

   30.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (wt. TN 11.15)

   6.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (sob. 11.30)

   21.05.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z ćw. rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (sob. 13.30)

   9.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (niedz. 13.30)

   14.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki kolokwium z ćw.rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (niedz. 15.15)

   30.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze