WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (środa TP,11.15)

   24.11.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   10.11.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (środa TN,11.15)

   5.12.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (czwartek TP,15.15)

   22.11.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze