WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Ostateczne wyniki egzaminu (termin 2) z Technicznej Mechaniki Płynów

   7.07.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kolokwium z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (pon. TN,9.15)

   19.06.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kolokwium z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (pon. TN,7.30)

   19.06.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kolokwium z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (pon. TP,9.15)

   16.06.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kolokwium z ćw. rachunkowych z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   16.06.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki egzaminu (termin 2) z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   6.07.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kolokwium z ćw. rachunkowych z Podstaw Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   16.06.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kolokwium z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   12.06.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze