WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (pon. TN,9.15)

   15.04.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (pon. TN,7.30)

   15.04.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (pon. TP,9.15)

   4.04.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z wykładu z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   20.04.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   20.04.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze