WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Ostateczne wyniki kartkówek z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (wt. TN 11.15)

   20.05.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium 1 z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (sob. 11.30)

   21.05.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium 1 z ćw. rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (sob. 13.30)

   24.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kartkówek z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (niedz. 13.30)

   23.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw.rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (niedz. 15.15)

   20.04.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze