WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki EGZAMINU z Mechaniki Płynów (pon. TN, 13.15)

   29.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (Środa TN, 11.15)

   25.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kartkówek i kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (Środa TP, 11.15)

   25.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kartkówek i kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (Czwartek TP, 9.15)

   25.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze