WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Ostateczne wyniki kartkówek z ćw.rach. z Technicznej Mechaniki Płynów (pon. TP 9.15)

   26.06.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kartkówek z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów(studia niestacjonarne)

   12.05.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw.rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   12.05.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze