WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Uwaga,
zgodnie z umową, odbędzie się jeszcze jeden termin kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń rachunkowych dla grupy: N11-13a.
Miejsce: s.310b D1
Data: 26.06.2016 (niedziela) godz. 15.00

Studenci chętni do uczestniczenia w kolokwium proszeni są o przygotowanie się z obowiązującego zakresu materiału. Będzie to definitywnie ostatni termin w tym semestrze.

   14.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki egzaminu z Technicznej Mechaniki Płynów (termin 1)

   19.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (wt. TN 11.15)

   6.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (sob. 11.30)

   21.05.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z ćw. rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (sob. 13.30)

   9.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki zaliczenia z wykładu z Podstaw Mechaniki Płynów (niedz. 13.30)

   14.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw.rach. z Podstaw Mechaniki Płynów (niedz. 15.15)

   14.06.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze