WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki EGZAMINU z Mechaniki Płynów (kier.: ENERGETYKA)

   21.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw. rach. z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   19.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (środa TP,11.15)

   12.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   16.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (środa TN,11.15)

   28.12.2016 r., dr inż. Tomasz Tietze

Końcowe wyniki kartkówek z ćw. rach. z Mechaniki Płynów (czwartek TP,15.15)

   14.01.2017 r., dr inż. Tomasz Tietze