WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Ostateczne wyniki egzaminu z "Mechaniki Płynów" (grupa: poniedziałek, godz. 13.15)

   10.02.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki zaliczenia wykładu z "Podstaw Mechaniki Płynów" (grupa: czwartek, godz. 9.15)

   27.01.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw. rachunkowych z "Mechaniki Płynów" (grupa: środa TN, godz. 11.15)

   26.01.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw. rachunkowych z "Mechaniki Płynów" (grupa: środa TP, godz. 11.15)

   26.01.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kolokwium z ćw. rachunkowych z "Mechaniki Płynów" (grupa: poniedziałek TP, godz. 15.15)

   26.01.2018 r., dr inż. Tomasz Tietze