WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wyniki kartkówek z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (śr. TP 11.15)

   23.11.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (śr. TN 11.15)

   26.11.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (czw. TP 15.15)

   8.11.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Wyniki kartkówek z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (czw. TN 15.15)

   26.11.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze