WYDZIAŁOWY ZAKŁAD MECHANIKI
I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Ostateczne wyniki EGZAMINU z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   19.02.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kolokwium z ćw.rach. z Technicznej Mechaniki Płynów (studia niestacjonarne)

   31.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki EGZAMINU z Mechaniki Płynów (Energetyka, studia stacjonarne)

   15.02.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kartkówek i kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (Środa TN, 11.15)

   30.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kartkówek i kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (Środa TP, 11.15)

   25.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze

Ostateczne wyniki kartkówek i kolokwium z ćw.rach. z Mechaniki Płynów (Czwartek TP, 9.15)

   25.01.2015 r., dr inż. Tomasz Tietze